Paul de Hert (BE)

Prof Dr Privacy & Technology and Criminal Law

Paul de Hert is een volwaardige professor en codirecteur van de Fundamental Rights Research Centre (FRC) bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB), België, en assistent professor bij de Tilburg Universiteit (TILT), Nederland. Gedurende zijn carrière, heeft de Hert uitgebreid geschreven of privacy en technologie, mensenrechten en strafrecht. Een mensenrechten benadering gecombineerd met zorg voor theorie is de gemeenschappelijk noemer voor al zijn werk.

Goede en slechte wetten in een pandemische controle samenleving
In mijn presentatie zal ik uitleggen hoe gedurende de pandemie de op technologie gebaseerde controle staat en de bio politiek zijn opgedoken in een ongeëvenaarde partnerschap (deze concepten zullen worden uitgelegd). Politie machten, centrale en lokale autoriteiten hebben hun krachten gebundeld met medische experts welke hebben gedicteerd hoe de mensheid beschermd zou moeten worden tegen de nieuwe virus-vijand. Oorlogsretoriek en de “er is geen alternatief”-boodschap herinneren ons aan post-9/11 strategieën. De veiligheid structuur welke we vandaag de dag kennen is gecreëerd door massa mobilisatie, massa media gebruik, massief gebruik van bronnen en … slechte wetten. We zullen drie categorieën bespreken over slechte wetten welke zijn opgekomen post 9/11: vage en lege wetten, brede en symbolische wetten en natuurlijk disproportionele rechten eroderen verdedigingsrechten en civiele vrijheden.
In het pandemie tijdperk kwamen meer categorieën aan slechte wetten naar voren, zachte wetten en – afhankelijk van de definitie van zachte wetten – niet wetten zoals nudges.
Alle deze categorieën zullen worden besproken als een stap richting een mogelijke definitie van goede wetten.