Drs. A. H van Walraven

MD & Occupational Physician

Drs. Drs. A.H van Walraven, geregistreerd Bedrijfsarts. 48 jaar.
1992 start Geneeskunde studie
2003 arts examen
Werkzaamgeweest in de volgende vakgebieden van 2004-2014:
psychiatrie, chirurgie, huisartsgeneeskunde, spoedeisende hulp, sportgeneeskunde, alarmcentrale arts ANWB.
Nu 3 jaar geregistreerd Bedrijfsarts. (specialisatie afgerond).
ZZP bedrijfsarts sinds 01-04-2021. (www.bedrijfsartstotaal.nl)
Vice voorzitter NTG( Nederlands Teleartsen Genootschap) sinds januari 2022.