Taylor Hudak

Taylor Hudak is een Amerikaanse journalist in de nieuwe media. Taylor verslaat problemen gericht op mensen rechten, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en globale corruptie. Ze onderzoekt, schrijft en produceert video rapporten en interviews voor de Last American Vagabond en acTVism Munich. Taylor heeft een masters diploma in journalistiek en massa communicatie van de Kent State University.