Shohreh Feshtali

Shohreh Feshtali (1970) ontvluchtte in 1993 haar vaderland Iran, waar zij onder het streng islamitische regime van Ali Khamenei niet langer in veiligheid kon leven. In Nederland bouwde zij een nieuw bestaan op. Ze werd moeder van twee dochters, overleefde tweemaal een levensbedreigende ziekte en werd de afgelopen jaren steeds persoonlijker geraakt door politieke en maatschappelijke misstanden. In 2020 schreef ze een open brief aan premier Rutte waarin ze haar zorgen uitte over de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen, waarin ze parallellen zag met hetgeen zij in Iran had meegemaakt: Waar ik vandaan kom, haten de burgers hun leiders, omdat zij hun land naar de afgrond zien gaan. De burgers vertrouwen ook elkaar niet langer. Ze zijn bang en onzeker, moe en moedeloos, evenals de burgers van uw land, van ons land Alle elementen die het leven mooi en spontaan maken is hen afgenomen.

Na het verschijnen van haar autobiografische bestseller Gesluierde jaren in maart 2021 namen haar mediale activiteiten een vlucht. Zo verschenen er interviews in Vrouw (Telegraaf), Margiet en Nouveau en trad ze als spreekster op tijdens evenementen van meerdere ‘ander geluid-organisaties’, waaronder Vrouwen voor Vrijheid. Daarnaast was ze te gast bij landelijke radio- en tv-programma’s en podcasts. Eind 2021 startte Shohreh Feshtali haar eigen podcast, The Zi Talk, waarin ze spraakmakende gasten interviewt die zich verzetten en uitspreken tegen onware en misleidende informatie. Sinds maart 2022 is zij tevens als interviewster verbonden aan Café Weltschmerz.