Pieter Stuurman

Werkzaam als zelfstandig therapeut / mental coach. Schrijver voor het tijdschrift Gezond Verstand, De Andere Krant en vele andere papieren en digitale publicaties. Als programmamaker en gast verbonden aan Café Weltschmerz.
Een levenslange fascinatie voor mensen, hun manier van denken en doen, zowel op individueel als collectief niveau, is zijn leidend motief. Publiceerde over onderwerpen als psychologie, filosofie , monetaire economie, geschiedenis, machtsstructuren en hun mechanismen, en ethische vraagstukken.
De huidige situatie, die zonder twijfel de grootste crisis is waarin de mensheid zich sinds lange tijd (en wellicht zelfs ooit) bevonden heeft, speelt zich af op alle vlakken van het maatschappelijk en persoonlijk leven van iedere aardbewoner. Deze situatie is niet in 2020 uit de lucht komen vallen, en kent een lange aanloop waarover hij vanaf 2006 met regelmaat artikelen publiceerde. Onder meer de beoogde herinrichting van de wereldwijde samenleving naar een digitaal gecontroleerde en bestuurde wereld, zonder enige ruimte voor ethisch-menselijke aspecten, was door hem ruim 10 jaar voor de COVID-campagne voorzien en beschreven.
De huidige crisis is niet primair een gezondheidscrisis, een politieke crisis, een monetaire crisis of een economische crisis. Hoewel al deze aspecten een belangrijke rol spelen, is het in basis een morele crisis. De crisis die blootlegt hoe het werkelijk gesteld is met de gangbare mentaliteit van onze soort, en die uiteindelijk alleen overwonnen kan worden door collectieve herbezinning op alles dat het leven zelf aangaat, en wat het betekent om mens te zijn, zowel met betrekking tot onszelf als tot elkaar.